ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI PRZEZ INTERNET

 

ZAŚWIADCZENIE KRK do pracy, przetargu, koncesji przez INTERNET

Informację z Krajowego Rejestru Karnego  (tzw. zaświadczenie o niekaralności KRK) można uzyskać przez internet online.

 

  • DLA OSOBY PRYWATNEJ  wypełniając formularz zamówienia online:

świadectwo krk

--> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE z KRK <--

 

  • DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY z rejestru KRS) wypełniając formularz zamówienia online:

świadectwo krk

--> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE z KRK <--

 

- lub udać się do biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego lub punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju.

 zaświadczenie z krkCena zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności

pobiera się opłatę w wysokości:

    100,00 zł – za informację o osobie z KRK
    100,00 zł – za informację o podmiocie zbiorowym z KRK

(cena zawiera wymagane opłaty za znaczek sądowy i koszty związane z uzyskaniem dokumentu o niekaralności - cena obowiązuje od 1 lipca 2014r.).

 opłata sądowa zaświadczenia o niekaralności

Jak prawidłowo wypełnić formularz KRK - zapytanie o udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym aby poprawnie uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego przez Internet online ?

Formularz KRK przez internet - zapytanie o udzielenie informacji o osobie należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami wypełniając wszystkie wskazane pola wg. danych spisanych z dowodu osobistego. Należy pamiętać aby dokładnie wpisać numer PESEL identyfikujący osobę, gdyż wypełniony dokument jest później pieczętowany przez Sąd i wydany z powrotem dla wnioskodawcy.

Jeśli dokument jest wymagany tylko do zakładu pracy należy wpisać swoje dane osobowe i wybrać rodzaj danych (pkt. 12) "KARTOTEKA KARNA" natomiast pkt. 11 i 13 nie wypełniać (zostawić puste pole)

Prawidłowo wystawione zaświadczenie o niekaralności z KRK odpowiednio będzie zawierać pieczęć z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Karnego KRK (na dole dokumentu), datę wpływu (prawy górny róg dokumentu)  oraz pieczęć "NIE FIGURUJE" (na dole dokumentu) i podpis urzędnika, który stempluje dokument.

Podstemplowany dokument jest dokumentem prawnym, który można złożyć do zakładu pracy, urzędu, przetargu.


Dodatkowe informacje jak wypełnić formularz KRK - zapytanie o udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym w przypadku dodatkowych wymogów prawnych, zaświadczenie wymagane wg. Zamówień Publicznych czy Karty Nauczyciela.
W formularza należy podać podstawę prawną – ustawową, uzasadniającą prawo uzyskania informacji z Rejestru KRK.

Jeżeli informacja z KRK potrzebna jest do zamówień publicznych (przetargu) to:

- dla osoby fizycznej sprawdzany jest art. 24 ust.1 pkt 13-14 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- dla firmy jako podmiotu zbiorowego sprawdzany jest art. 24 ust.1 pkt 21 ustawy Prawo zamówień publicznych

Jeżeli informacja z KRK potrzebna jest do zakładu pracy (w przypadku nauczyciela)
-należy podać: do teczki akt osobowych pracownika - art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela - nauczyciel

Na formularzu zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym należy wypełnić punkty od 1 do 3, natomiast punktów 4 i 5 nie należy wypełniać.

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO (KRK):

KRK Biała Podlaska

KRK Białystok

KRK Bielsko Biała

KRK Bydgoszcz

KRK Chełm

KRK Częstochowa

KRK Elbląg

KRK Gdańsk

KRK Gdynia

KRK Gliwice

KRK Gorzów Wielkopolski

KRK Jelenia Góra

KRK Kalisz

KRK Katowice

KRK Kielce

KRK Konin

KRK Koszalin

KRK Kraków

KRK Krosno

KRK Legnica

KRK Leszno

KRK Lublin

KRK Łódź

KRK Łomża

KRK Nowy Sącz

KRK Nowy Targ

KRK Olsztyn

KRK Opole

KRK Ostrołęka

KRK Ostrowiec Świętokrzyski

KRK Piła

KRK Piotrków Trybunalski

KRK Płock

KRK Poznań

KRK Przemyśl

KRK Radom

KRK Rzeszów

KRK Siedlce

KRK Sieradz

KRK Słupsk

KRK Suwałki

KRK Szczecin

KRK Świdnica

KRK Tarnobrzeg

KRK Tarnów

KRK Tomaszów Lubelski

KRK Toruń

KRK Warszawa

KRK Warszawa Mokotów

KRK Warszawa Śródmieście

KRK Warszawa Żoliborz

KRK Warszawa Praga Południe

KRK Warszawa Wola

KRK Włocławek

KRK Wrocław

KRK Zamość

KRK Zgorzelec

KRK Zielona Góra

Główne akty prawne regulujące działalność Krajowego Rejestru Karnego (KRK)

1. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, w której zawarte jest m.in.:
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym KRK. Oświadczenie o niekaralności zaświadczenie KRK PL.

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych, oraz sposobu zastosowania tych kodów.


Wzór druku zaświadczenia o niekaralności KRK przez Internet:

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie - (format PDF) - pobierz formularz KRK osoby

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym - (format PDF) - pobierz formularz KRK firmy

formularz KRK zaswiadczenie krk pl

W przypadku zgłoszenia zatarcia skazania należy kierować się osobiście do Centrali Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie, gdyż tego nie można załatwić przez internet online.

Rejestr Sprawców na tle seksualnym nie jest rejestrem Krajowego Rejestru Karnego. Jest to oddzielny rejestr online, z którego nie można uzyskać zaświadczenia, odpisu ani wyciągu. Zaświadczenie o niekaralności przez Internet do przetargu, koncesji, zezwolenia, licencji, wychowawcy koloni, do pracy z dziećmi w żłobku dla pracodawcy, pośrednika, nauczyciela, sprzedawcy można zamówić przez internet online.