ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI LUBLIN

Krajowy Rejestr Karny LUBLIN - oddział KRK w Lublinie - Świdniku

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód

ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 LUBLIN

Zaświadczenie z KRK Lublin - można uzyskać w oddziale KRK lub ponadto zamówić przez internet:

Reasumując:

DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW informację z KRK <--

(Informacja z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenie o niekaralności z KRK dla osób fizycznych lub osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW informację z KRK <--

(Informacja z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenie o niekaralności z KRK dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS - spółki z o.o. s.k. s.a.)

 

Jeśli udajesz się osobiście po informację z Krajowego Rejestru Karnego prawdopodobnie przyda ci się wniosek:

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)

Lokalizacja: POLSKA - Lublin, Świdnik, Sąd Rejonowy - Krajowy Rejestr Karny - województwo lubelskie.