ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI GDYNIA

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym - Oddział KRK w Gdyni

Pl. Konstytucji 5 81-969 GDYNIA

Zaświadczenie z KRK Gdynia można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:

DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla osób prywatnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)