ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI SZCZECIN

Zaświadczenie o niekaralności Szczecin przez Internet !

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym

- oddział KRK w Szczecinie

ul. Kaszubska 42, 70-952 SZCZECIN

 

Zaświadczenie z KRK Szczecin

- można uzyskać w oddziale KRK

- zamówić przez internet wypełniając formularz online:

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla osób prywatnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

Szczecin

FORMULARZ ZAPYTANIA Z KRK

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)

- województwo zachodniopomorskie podlega pod Sąd Okręgowy - Apostille - Legalizacja przez Internet.