ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI BIAŁA PODLASKA

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym - oddział KRK w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 20/22, 21-500 BIAŁA PODLASKA

Zaświadczenie z KRK Biała Podlaska można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:

DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności osoby z KRK dla osób prywatnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)