ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI NOWY SĄCZ

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym -  Oddział KRK w Nowym Sączu

ul. Pijarska 3, 33-300 NOWY SĄCZ

Zaświadczenie z KRK Nowy Sącz można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:


DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla osób prywatnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)