ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI BIELSKO BIAŁA

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego KRK przy Sądzie Okręgowym - Oddział KRK w Bielsku Białej

ul. Cieszyńska 10, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Zaświadczenie z KRK Bielsko Biała można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:

DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności osoby prywatnej lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK firmy - dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)