ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI ŁÓDŹ KRK

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia - oddział KRK w Łodzi.

ul. Kościuszki 107/109, 90-928 ŁÓDŹ

Zaświadczenie z KRK Łódź można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:

DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności osoby prywatnej z KRK lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF).

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF).