Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Regulamin określa informacje, zasady korzystania oraz warunki uzyskiwania zaświadczeń za pośrednictwem serwisu Zaswiadczeniekrk.pl

USŁUGA

Usługa świadczona przez Serwis internetowy ZaswiadczenieKRK.pl polega na pobraniu zaświadczenia - zapytanie o udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego na podstawie złożonego zamówienia za pośrednictwem wypełnionego formularza zamówienia na stronie www.zaswiadczeniekrk.pl. Na podstawie wprowadzonych danych zamawiającego w formularzu zamówienia system generuje wniosek, który następnie dostarcza się do Sądu. Rejestr KRK nie jest rejestrem jawnym dlatego też do uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego wymagane jest pisemne pełnomocnictwo osoby, której dotyczy zapytanie o udzielenie informacji z KRK. Zamawiający korzystając z serwisu - składając zamówienie, zobowiązuje się do podpisania pełnomocnictwa. Podpisane oryginalne pełnomocnictwo w formie papierowej należy przesłać na adres pocztowy podany w potwierdzeniu zamówienia. Druk pełnomocnictwa wysłany jest na e-mail po potwierdzeniu zamówieniu lub dokonaniu opłaty. Uzyskane prawomocne zaświadczenia KRK z Sądu rejestrowego są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia. Wnioski przygotowywane są niezwłocznie po opłaceniu zamówienia a zaświadczenia wysyłane po otrzymaniu podpisanego pełnomocnictwa i wydania dokumentu przez KRK. Jeśli osoba widnieje w rejestrze KRK, zamawiający dodatkowo uzyskuje wydruk z Kartoteki której dotyczy zapytanie.

OPŁATY

Za zamówienia pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem zawartym w formularzu zamówienia na stronie www.zaswiadczeniekrk.pl, który szczegółowo określa koszt dokumentu oraz koszty przesyłki. Całkowity koszt zaświadczenia określony jest w formularzu zamówienia wg. wybranych opcji. Zamówienie jest dokumentem na zlecenie i ściśle związane z osobą Zamawiającego dlatego też nie zwracamy opłat za zamówienie w przypadku rezygnacji.

TERMINY

Zamówienia przyjmujemy przez 24h na dobę zaś korespondencję listową przyjmujemy do godziny 15.30. Uzyskane dokumenty wysyłane są w dniu wydania z sądu. W przypadku osób figurujących w rejestrze Karnym oraz osób z obywatelstwem innym niż polskie termin może się wydłużyć i zależy od toku postępowania karnego. Zaświadczenie z KRK pobierane są na podstawie danych podanych w formularzu zamówienia. Po uzyskaniu zaświadczenia z sądu usługę uznaje się za zrealizowaną. Dokumenty nie są archiwizowane - w przypadku wybrania opcji tylko skanu dokumentu na e-mail, bez wysyłki oryginału niewysłane dokumenty są niszczone są po 7 dniach od ich uzyskania.

Serwis ZaswiadczenieKRK.pl nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia uzyskania zaświadczenia z powodu awarii systemu informatycznego sądu wydającego odpis oraz za opóźnienia przez firmę dostarczającą przesyłkę. Serwis ZaswiadczenieKRK.pl nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówienia na stronie przez Zamawiającego oraz firmę dostarczającą przesyłki. Wnioski przygotowywane są niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia i nie nie ma możliwości zmiany wpisanych danych. Zgodnie z ustawą UOKiK w trakcie realizacji zamówienia Zamawiającemu przysługuje 14 dni na odstąpienie od umowy i wstrzymanie dalszej jego realizacji. Zamówienie jest na zlecenie i ściśle związane z osobą Zamawiającego toteż w przypadku gdy zamówienie zostało opłacone a następnie anulowane zamawiający obciążany jest kosztem liczonym proporcjonalnie do etapu realizacji zamówienia. Zamawiający może być zatem obciążony kosztem przygotowania wniosku, opłatami sądowymi oraz opłatami skarbowymi. W przypadku rezygnacji z dalszej realizacji zamówienia, przygotowany wniosek zawierający dane osobowe jest niszczony lub odsyłany do zamawiającego. Po złożeniu wniosku w Krajowym Rejestrze Karnym nie ma możliwości zwrotu opłaty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia na stronie www.zaswiadczenieKRK.pl za pomocą formularza zamówienia, równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu oraz akceptacją Polityki Prywatności zgodnie z RODO. Operatorem serwisu i administratorem danych osobowych jest firma SI 24 z siedzibą ul. Odkryta 48E/609, 03-140 Warszawa. Wprowadzane dane są przetwarzane tylko w celu realizacji zamówienia i nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD dnia 01.01.2022r.