ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚĆI WARSZAWA - ŻOLIBORZ

Zaświadczenie o niekaralności Warszawa Żoliborz
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie
ul. Kocjana 3 01-473 WARSZAWA

Zaświadczenie z KRK Warszawa można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:

DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla osób prywatnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą)


DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS) 

Warszawa Kocjana 3Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)

Zamów świadectwo o niekaralności przez Internet bez wizyty w Sądzie. Apostille i Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaralności na język angielski.