ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI SUWAŁKI

Zaświadczenie o niekaralności z KRK Suwałki przez Internet !

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym

- oddział KRK w Suwałkach

ul. Waryńskiego 45 16-400 SUWAŁKI

 

Zaświadczenie z KRK Suwałki można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla osób prywatnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

Formularz zapytania KRK

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)