Zaświadczenie o niekaralności do pracy w Banku sektor finansowy

Zaświadczenie o niekaralności do pracy w sektorze finansowym

Zaświadczenie z KRK z Krajowego Rejestru Karnego dla pracownika zatrudnianego w sektorze finansowym. Zaświadczenie o niekaralności do pracy w Banku, instytucji kredytowej, Biurze Maklerskim jest obecnie obowiązkiem każdego pracownika.

Jest to jeden z wymogów ustawowych stawianych przez firmy zatrudniające pracowników w finansach. Dotyczy to osób fizycznych, posiadających uprawnienia w obrocie finansowym w tym kredytach i obrocie papierami wartościowymi . Zgodnie z obowiązkiem pracodawcy osoby fizyczne, które chcą podjąć pracę muszą przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

 

Pracownikiem w Banku może zostać osoba, która nie jest skazana:

  • za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • przeciwko mieniu,
  • obrotowi gospodarczemu,
  • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  • za przestępstwo skarbowe,
  • za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

 

Zaświadczenie o niekaralności dla pracownika Banku

  • można uzyskać w oddziale KRK lub ponadto zamówić przez internet online


Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dla pracownika sektora finansowego

Wypełnij formularz zamówienia aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego --> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE KRK ONLINE <--

(zaświadczenie o niekaralności do pracy w finansach) dla osób fizycznych.

 

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (format PDF)

Reasumując:

Obecnie zaświadczenia o niekaralności dla pracownika sektora finansowego możesz uzyskać bez wizyty w Sądzie przez internet. Faktem jest, że aktualne świadectwo o niekaralności kandydata na to stanowisko w 2023 r., wymagane jest ustawą. Dlatego też musisz uzyskać wymagany dokument na czas czyli informację z KRK. Podsumowując dokument z KRK wymagany dla osób, którzy składają podanie o pracę w Banku, Biurze Maklerskim czy Instytucji Kredytowej.

Jeśli chcesz zostać osobą uprawnioną do pracy w finansach musisz uzyskać Informację z Krajowego Rejestru Karnego do pracy w Banku.  Wg. ustawy prawdopodobnie będzie wymagane zaświadczenie dla kandydata na to stanowisko. Zaświadczenie powinno zawierać informację o braku skazania za przestępstwa wymienione w ustawie.