Zaświadczenie o niekaralności dla pracownika ochrony

Zaświadczenie z KRK z Krajowego Rejestru Karnego dla pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego. Zaświadczenie o niekaralności osoby do pracy w ochronie jest wymogiem ustawowym zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997.

Jest to jeden z wymogów stawianych przez firmy zatrudniające ochroniarzy w obiektach. Dotyczy to osób fizycznych, posiadających licencje kwalifikowanych jak i niekwalifikowany bez licencji. Zgodnie z obowiązkiem pracodawcy osoby fizyczne muszą przedstawić zaświadczenie o niekaralności zgodnie z nowelizacją ustawy w 2022r.

Pracownikiem ochrony może zostać osoba która posiada:

  • kwalifikacje zawodowe
  • nie posiada kwalifikacji zawodowych

 

Zaświadczenie o niekaralności ochroniarza

  • można uzyskać w oddziale KRK lub ponadto zamówić przez internet online


Informacja z Krajowego Rejestru Karnego pracownika ochrony

Wypełnij formularz zamówienia aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego --> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE KRK ONLINE <--

(zaświadczenie o niekaralności do pracy jako ochroniarz) dla osób fizycznych.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (format PDF)

Reasumując:

Obecnie zaświadczenia o niekaralności dla pracownika ochrony kwalifikowanego i niekwalifikowanego możesz uzyskać bez wizyty w Sądzie przez internet. Faktem jest, że aktualne świadectwo o niekaralności kandydata na to stanowisko w 2023 r., wymagane jest ustawą o ochronie osób i mienia. Dlatego też musisz uzyskać wymagany dokument na czas czyli informację z KRK. Podsumowując dokument z KRK wymagany dla osób, którzy składają podanie o pracę w firmie ochroniarskiej lub u pracodawcy.

Jeśli chcesz zostać osobą uprawnioną do ochrony osób i mienia musisz uzyskać Informację z Krajowego Rejestru Karnego do pracy jako ochroniarz.  Wg. ustawy na to stanowisko będzie wymagane sprawdzenie karalności, czyli zaświadczenie dla kandydata. Zaświadczenie powinno zawierać informację o braku skazania za jakiekolwiek przestępstwa.