Zaświadczenie o niekaralności w języku angielskim

Zaświadczenie z KRK po Angielsku

Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaralności z KRK na Język Angielski.

Zaświadczenie z KRK Krajowego Rejestru Karnego wydawane jest tylko w języku polskim, jeśli potrzebujemy dokument w innym języku np. w wersji angielskiej wymagane jest Tłumaczenie Przysięgłe. Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności w języku angielskim, było prawomocne musi być przetłumaczone przez Tłumacza Przysięgłego. Tylko taki dokument jest akceptowany i rozpoznawalny w większości krajów na świecie.

Zaświadczenie o niekaralności w języku angielskim przez internet:

(zaświadczenie o niekaralności dla osób prywatnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

formularz KRK w języku angielskim

Certificate of no criminal record in English

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)