Zaświadczenie o niekaralności do koncesji sprzedaż paliw ciekłych OPC

Zaświadczenie o niekaralności do koncesji na obrót paliwami ciekłymi z Krajowego Rejestru Karnego.

Zezwolenie na sprzedaż paliw ciekłych reguluje Prawo Energetyczne. Od 2016 r. jest ono bardzie restrykcyjne. Zgodnie z ustawą w art. 33 ust. 3 lub ust. 3a osoba lub podmiot zbiorowy prowadzący sprzedaż paliw ciekłych nie powinien być skazany za przestępstwa związane z prowadzoną działalnością.

Zaświadczenie z KRK do koncesji na sprzedaż paliw ciekłych można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:


DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności do koncesji OPC dla osób prywatnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności do koncesji OPC z KRK dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)