Zaświadczenie o niekaralności do pracy w żłobku lub klubie dziesięcym

Zaświadczenie o niekaralności do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym

Zaświadczenie z KRK z Krajowego Rejestru Karnego wg. z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 zgodnie z art. 15 ust. 4 dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym potwierdzającego swoją niekaralność w 2024r.

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 reguluje, kto może zostać opiekunem, wychowawcą, dyrektorem, pielęgniarką, położną, wolontariuszem lub osobą świadczącą usługi w żłobku. Dotyczy to osób fizycznych, którzy zajmują się opieką nad innymi osobami, dyrektora, pielęgniarki, położnej, wolontariusza. Zgodnie z obowiązującą ustawą osoby fizyczne nie mogą być skazane za przestępstwa wskazane w ustawie zgodnie z art. 15.

Zaświadczenie o niekaralności dla kandydata na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

  • można uzyskać w oddziale KRK lub ponadto zamówić przez internet online


Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dla osoby - pracownika, dyrektora, żłobka

Wypełnij formularz zamówienia aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego

--> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE KRK ONLINE <--

(zaświadczenie o niekaralności dla pracownika w żłobku - opiekuna, wychowawcy, osoby świadczącej usługi) dla osób fizycznych.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (format PDF)

Reasumując:

Obecnie zaświadczenia o niekaralności do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym przez Internet możesz uzyskać bez wizyty w Sądzie. Faktem jest, że aktualne świadectwo o niekaralności opiekuna, dyrektora, wolontariusza, położnej lub pielęgniarki w 2024 r., wymagane jest ustawą. Dlatego też musisz uzyskać wymagany dokument na czas czyli informację z KRK. Podsumowując dokument z KRK wymagany do pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w żłobku lub klubie dziecięcym do lat 3.

Jeśli jesteś pracownikiem klubu dziecięcego także musisz uzyskać Informację z Krajowego Rejestru Karnego dla wychowawców.  Wg. ustawy o opiece nad dziećmi prawdopodobnie będzie wymagane zaświadczenie od pracodawcy takiego klubu. Zaświadczenie powinno zawierać informację o braku skazania za określone przestępstwa objęte ustawą.