ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DLA NAUCZYCIELA

Zaświadczenie z KRK dla nauczyciela

Zaświadczenie o niekaralności wg. Karty Nauczyciela - ustawy Prawo Oświatowe z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. Karta nauczyciela Art. 10 ust. 8a ustawy reguluje, kto może pracować w szkole jako nauczyciel. Zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy w szkole można uzyskać w oddziale Krajowego Rejestru Karnego KRK lub zamówić przez internet:

Zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)

Świadectwo o niekaralności nauczyciela przez Internet