ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI KOPRZYWNICA

Zaświadczenie o niekaralności Koprzywnica z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie z KRK dla gminy i miasta Koprzywnica można uzyskać z KRK przez internet:


DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla osób prywatnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)

Świadectwo o niekaralności w Koprzywnicy gmina i powiat - województwo świętokrzyskie podlega pod Sąd Okręgowy KRK Kielce - Apostille przez Internet.