ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚĆI DLA WYCHOWACY KOLONII LUB KIEROWNIKA

Zaświadczenie o niekaralności wychowawcy kolonijnego

Zaświadczenie z KRK z Krajowego Rejestru Karnego wg. z ustawy o Systemie Oświaty zgodnie z art. 92p. dla opiekunów kolonii potwierdzający swoją niekaralność w 2019r.

Ustawa o Systemie Oświaty reguluje, kto może zostać opiekunem, kierownikiem lub wychowawcą kolonii. Dotyczy to osób fizycznych, którzy zajmują się opieką nad innymi osobami. Zgodnie z obowiązującą ustawą osoby fizyczne nie mogą być skazane za przestępstwa wskazane w ustawie zgodnie z art. 92p.

Zaświadczenie o niekaralności dla kandydata na wychowawcę kolonii lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży

  • można uzyskać w oddziale KRK lub ponadto zamówić przez internet online


Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dla osoby - opiekuna półkolonii, kolonii, formy wypoczynku

Wypełnij formularz zamówienia aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego --> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE KRK ONLINE <--

(zaświadczenie o niekaralności dla wychowawcy kolonijnego - opiekuna, wychowawców, kierowników kolonii) dla osób fizycznych.

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)

Reasumując:

Obecnie zaświadczenia o niekaralności wychowawcy kolonijnego przez Internet możesz uzyskać bez wizyty w Sądzie. Faktem jest, że aktualne świadectwo o niekaralności opiekuna grupy w 2019 r., wymagane jest ustawą. Dlatego też musisz uzyskać wymagany dokument na czas czyli informację z KRK. Podsumowując dokument z KRK wymagany do pracy na koloniach, półkoloniach i podobnych form wypoczynku dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi dla wychowawcy kolonii.

Jeśli jesteś wolontariuszem i chcesz uzyskać Informację z Krajowego Rejestru Karnego dla wychowawców wg. ustawy o wolontariacie prawdopodobnie będzie wymagane zaświadczenie od pracodawcy. Zaświadczenie powinno zawierać informację o bezpłatnego zatrudnienia - wolontariatu i zawierać pieczęć firmową.