ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO KONCESJI NA TRANSPORT towarów krajowy i międzynarodowy

Zaświadczenie o niekaralności do licencji transportowej z Krajowego Rejestru Karnego wg. z ustawy o Transporcie drogowym ze zmianami w 2024r.

Ustawa o Transporcie Drogowym reguluje, kto może przewozić towary (transport krajowy i międzynarodowy. Dotyczy to zarówno osób fizycznych prowadzących  działalność gospodarczą jak również podmiotów zbiorowych. Zgodnie z obowiązującą ustawą osoby fizyczne nie mogą być skazane za przestępstwa wskazane w art. 5 i 6 ustawy. Zaświadczenie o niekaralności z KRK dla przewoźnika drogowego krajowego i zagranicznego do uzyskania licencji transportowej - zezwolenia na transport towarów z Krajowego Rejestru Karnego składają osoby w celu uzyskania koncesji - zezwolenia.

Zaświadczenie z KRK do transportu towarów można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:


DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności do transportu dla osób prywatnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności do licencji transportowej dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)